Veelgestelde vragen

Het Koopmansplein voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet als het gaat om ruimte voor ontmoeting, beleving, gastvrijheid, groen en spelen. Ook de verbinding met  de winkelstraten Oudestraat, Gedempte Singel, Weierspoort, Kruisstraat, Forum en Mercuriuspassage vanaf het plein kan beter.

Het Koopmansplein is van iedereen, het vormt het hart van onze stad en daarmee als het ware onze huiskamer. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat juist inwoners kiezen hoe hún plein er de komende tientallen jaren uitziet. Ook kinderen maken gebruik van het plein, daarom vraagt de gemeente ook hun mening.

Inwoners bepalen de uitstraling van het Koopmansplein de komende tientallen jaren. Het is de eerste keer in Assen dat de keuze voor het vernieuwen van zo’n belangrijke plek in de stad volledig in handen ligt van de inwoners van de stad. Dat ook kinderen, immers ook gebruikers van het plein, kunnen stemmen, maakt het extra bijzonder.

Ja, de ontwerpers hebben richtlijnen ontvangen in een zogenaamd ‘programma van eisen’. Deze richtlijnen gaan onder andere over: evenementen, spelen en ontmoeten en water en groen. Verder is de ontwerpwedstrijd zo vrij en open mogelijk gehouden om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de creativiteit van de ontwerpers.

Het programma van eisen is gemaakt met de Assenaren. In het voorjaar van 2018 hebben we met Mijn Koopmansplein iedereen opgeroepen om mee te denken over de inrichting van het plein. Dit leverde meer dan 600 ideeën op. Deze hebben we verwerkt in 3 hoofdthema's en 16 puzzelstukjes. De ideeën zijn samen met een brede vertegenwoordiging van Assenaren, ondernemers, culturele instellingen en vastgoedeigenaren vertaald naar de belangrijkste uitgangspunten en inspiratiebeelden. Deze zijn vastgelegd in het programma van eisen.

Alle bureaus hebben de eis meegekregen dat ze ruimte moeten inpassen voor minimaal 250 fietsen, waarvan minimaal 100 fietsenrekken of zogenaamde ‘nietjes’. We hebben de ontwerpen hier ook op gecontroleerd en in ieder ontwerp zit deze ruimte. 

Jazeker. Op alle pleinen is ruimte voor 7000 bezoekers tijdens een groot evenement als het TT Festival. De ontwerpers hebben hiervoor namelijk richtlijnen ontvangen in het programma van eisen. De ontwerpen zijn hier ook aan getoetst voor dat ze openbaar gemaakt zijn. Er is dus zeker ruimte voor het TT Festival in alle vier ontwerpen. 

Ja, alle ontwerpbureaus hebben hetzelfde, taakstellende budget gekregen. De ontwerpen zijn hier ook vooraf op getoetst. Overigens: de provincie Drenthe betaalt een aanzienlijk deel van de kosten vanuit het Binnenstadsfonds. 

Nee. Er is veel gesproken over het terugbrengen van de warenmarkt naar het Koopmansplein. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Om een aantal redenen hebben wij ervoor gekozen om de warenmarkt niet op te nemen in het Programma van Eisen:

De warenmarkt heeft zelf via de marktcommissie duidelijk laten weten niet terug te willen naar het Koopmansplein. Op het Koopmansplein zijn duidelijk goede (randen) en slechte (midden) plekken in tegenstelling tot de huidige plek waar vrijwel alleen goede plekken zijn. Daarbij zal de markt op het Koopmansplein regelmatig moeten wijken voor evenementen. Dit zorgt voor slechtere vindbaarheid en omzetdaling voor deze groep ondernemers. 

Als gevolg van de bouw van de Weierspoort, Forum en voorzijde van der Veen in de jaren negentig is het plein fors kleiner geworden. De warenmarkt past zowel op de woensdag als de zaterdag niet op het plein. Dit zou betekenen dat een deel van de markt op de doorgaande logistieke route geplaatst moet worden. Dit is niet wenselijk i.v.m. de bereikbaarheid van het westelijk deel van de binnenstad voor fietsers en hulpdiensten. Daarnaast is de markt zelf logistiek lastig op te bouwen en af te breken omdat er slechts één smalle aanvoerroute richting het Koopmansplein is. Dit betekent dat de kramen uitsluitend in een vaste volgorde opgebouwd kunnen worden (zeer lastig voor de bedrijfsvoering van marktondernemers). 

Als de markt terug zou keren op het plein, kunnen er op woensdag en zaterdag gaan evenementen meer plaatsvinden. Zowel bestaande als nieuwe evenementen, terwijl we dit juist graag willen stimuleren om nog meer mensen naar Assen te krijgen. 

Als onderdeel van de aanpak van de binnenstad is met de marktcommissie afgesproken om samen met hen en andere partijen te kijken hoe de markt op de huidige plek de binnenstad meer kan versterken en een verbinding kan vormen tussen de Brink en het Koopmansplein. Onderdeel hiervan is ook om te onderzoeken of de warenmarkt anders geplaatst kan worden zodat de doorgaande fietsroute ook op marktdagen toegankelijk is voor fietsers.


De bureaus die een ontwerp hebben aangeleverd zijn (in alfabetische volgorde): Bureau B+B, LAOS, Okra en West8.

Er zijn vier ontwerpen gemaakt voor het nieuwe Koopmansplein. Je kunt deze bekijken op www.kieskoopmansplein.nl of van maandag t/m zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur in de POP UP KOOPMANSPLEIN aan het Koopmansplein (naast het Kruidvat). Ook in de hal van het stadhuis hangen enkele presentatieborden.

Iedere inwoner van de gemeente Assen van 6 jaar of ouder kan stemmen. Ook ondernemers en eigenaren die in de binnenstad van Assen een zaak of pand hebben kunnen stemmen.

Het nieuwe Koopmansplein heeft een ontwerplevensduur van wel 30 tot 40 jaar. Dus zij moeten het nog heel lang met dit nieuwe plein doen. Je maakt kinderen daarmee een beetje mede-eigenaar van het plein. Dat ze als volwassene straks kunnen roepen ‘hier heb ik nog voor gestemd’! Daar komt bij dat kinderen vanaf 6 jaar zich bewust worden van hun omgeving. Ze weten al goed waar het leuk is om te spelen en te zijn. Aan kinderen vanaf 6 jaar kun je ook vragen na te denken en te tekenen wat ze op een plein graag willen zien. Zoals we ook hebben gedaan in het traject voor de verkiezing.

We hebben je postcode nodig voor een zo betrouwbaar en zorgvuldig mogelijk verkiezingsproces. Zo verzekeren we ons ervan dat alleen inwoners van de gemeente Assen  hun stem uitbrengen en gaan we hiermee mogelijke fraude tegen. Wij gaan uiteraard heel zorgvuldig met je gegevens om en onze database en werkwijze is AVG-proof.

De uitslag ligt volledig in handen van de Assenaren. Het ontwerp met de meeste stemmen van de Assense inwoners, wint. Niemand kan tussentijds de uitgebrachte stemmen bekijken. Dus welk ontwerp er nu wint, de wethouder en ambtenaren hebben hier geen invloed op.

Je kunt stemmen via www.kieskoopmansplein.nl. Hier kun je ook de ontwerpen bekijken. Liever niet digitaal stemmen? Geef je stem dan door via  het gratis telefoonnummer 0800-75 75 755  

Het ontwerp met de meeste stemmen wint de verkiezing.

Dit ontwerp wordt ook echt uitgevoerd! Het ontwerpbureau, een aannemer en de gemeente Assen werken het schetsontwerp in een bouwteam uit tot een definitief ontwerp. In 2020 gaat het Koopmansplein dan echt op de schop.

Het winnende plan is een schetsontwerp. Dat wordt verder uitgewerkt. De grote lijnen en basisideeën blijven behouden. De Assenaren hebben daar immers voor gekozen. Op detailniveau kan het plan nog wel wat wijzigen.

Nee, alleen het winnende ontwerp - dus het idee voor het plein dat het hoogst wordt gewaardeerd - wordt uitgevoerd. Alle andere ideeën vallen af.

Parallel aan de herinrichting van het plein vindt er herontwikkeling van het vastgoed rond het Koopmansplein plaats. Het vastgoed biedt straks waarschijnlijk plaats aan een gemengd vastgoedprogramma (wonen, retail, zakelijke dienstverlening, ambacht, horeca). We willen deze ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en doen dat door steeds in gesprek te zijn en blijven met de vastgoedeigenaren. Om goed en snel in te kunnen springen op ontwikkelingen in het vastgoed en het ontwerp hierop waar nodig aan te kunnen passen, wordt het winnende ontwerp uitgewerkt in een  ‘bouwteam-constructie’ waarin opdrachtgever (gemeente), ontwerper en aannemer samen optrekken. Het voordeel van het werken in deze bouwteam-constructie is dat het de flexibiliteit biedt om in te springen op ontwikkelingen in het omliggende vastgoed,  de dynamiek van een gebied als het Koopmansplein (bv met evenementen) en de benodigde fasering in verband met bereikbaarheid. 

De winnaar van de verkiezing wordt op donderdag 27 juni bekendgemaakt tijdens het TT festival, op het hoofdpodium op het Koopmansplein. 

Het Koopmansplein gaat in 2020 op de schop. In 2019 worden voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden.

Je kunt je vraag altijd stellen via een mailbericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In de verkiezingsperiode (5 tot en met 23 juni) ben je van maandag t/m zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom in onze POP UP aan het Koopmansplein (naast Kruidvat).