Achtergrond

Wat hebben we al bereikt?
De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Vanaf 2006 is er in en om de binnenstad al heel veel vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan de zwaaikom bij de Vaart, de bouw van de Nieuwe Kolk, de vernieuwing van de singels, de verbouwing van het Drents Museum, de aanleg van de Blauwe As en de opening van het nieuwe station. Allemaal investeringen die Assen nog aantrekkelijker maken!

Visie

Horeca, cultuur, retail, vastgoed en toerisme/leisure, MKB en de gemeente hebben in 2017 samen een visie opgesteld voor de binnenstad.

Bekijk de Binnenstadvisie

Uitvoeringsprogramma

De ambities uit de binnenstadsvisie zijn begin 2018 vertaald in acties, projecten en maatregelen. Deze staan in het Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021.

Bekijk het Uitvoeringsprogramma

Werkplan 2018/2019

Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en de gemeente hebben samen een werkplan opgesteld voor 2018/2019. Dit plan is de basis voor alle acties die in 2019 genomen worden om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Bekijk het Werkplan (organisatie)

Bekijk het Werkplan (agenda 2018-2019)

ZES PROGRAMMALIJNEN

In de aanpak van de binnenstad volgen we de zes lijnen uit de visie:

Het winkelgebied van Assen is te groot, uitgewaaierd en versnipperd. We maken het daarom weer compact en overzichtelijk. Ook verbeteren we de kwaliteit van de panden. Bij leegstaande winkels kijken we samen hoe we ze opnieuw in kunnen vullen. Bijvoorbeeld door er een woning van te maken. Ook de omgeving van de winkels verbeteren we. Zoals met aantrekkelijke pleintjes en meer groen. Zo hebben we straks een compacte en complete binnenstad.

Assen heeft alles in zich om dé comfortabele familiestad van het noorden te worden. Veel gezinnen verhuizen ook naar Assen vanwege het prettige woonklimaat. We willen het daarom voor kinderen en hun (groot)ouders nog leuker maken om de stad met het hele gezin te bezoeken. Dat betekent dat we er voor zorgen dat de stad schoon en veilig is en er ook voor kinderen van alles te beleven is. Bijvoorbeeld met leuke en bijzonder speelvoorzieningen in het stadshart.

Goede bereikbaarheid én vindbaarheid zijn heel belangrijk. Voor auto, fiets en openbaar vervoer. Bezoekers moeten als vanzelf naar ons stadshart en de verschillende bezienswaardigheden geleid worden. Daarom gaan we onder meer kritisch kijken naar onze bewegwijzering. Maar bijvoorbeeld ook naar onze parkeervoorzieningen en fietsenstallingen. Zodat iedereen onbezorgd een bezoek aan de binnenstad kan brengen.

Assen heeft een rijk aanbod aan historie en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan het Drents Museum en de Nieuwe Kolk. Ook staan er prachtige historische panden in de binnenstad. We willen deze cultuurhistorische schatten nog beter gaan benutten. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke cultuuragenda en evenementenkalender op te stellen, zodat er altijd wat te doen is in de binnenstad. Maar ook met meer zichtbare ingrepen als het aantrekkelijker maken van de Gouverneurstuin.

De wensen van onze bezoekers veranderen. Dat vraagt ook van ondernemers innovatie en ondernemerschap. Dit willen we stimuleren met praktische en concrete maatregelen die vernieuwing makkelijker maken en samenwerking met andere ondernemers bevorderen. Dat doen we bijvoorbeeld door onderzoek uit te voeren naar de route die bezoekers in de stad afleggen en hoe hun koopgedrag is . Maar ook door ze te vragen wat beter kan en wat we moeten behouden.

Hoeveel moois we ook in Assen neerzetten en organiseren: de wereld buiten Assen moet het wel weten! Dat vraagt om een herkenbare en passende marketingcampagne en communicatie. Waarmee we de kracht een aantrekkelijkheid van de Asser binnenstad breed uitdragen. Dat betekent dat we samen met de binnenstadsorganisatie aan de slag gaan met een nieuwe marketingstrategie en profilering van de binnenstad.