Winkelstraten krijgen nieuwe uitstraling

De gemeente stelt bijna vijf miljoen euro beschikbaar stellen voor de herinrichting van de Kruisstraat, de Marktstraat, de Weiersloop, de Oudestraat en het oostelijk deel van de Gedempte Singel. In de ontwerpen is volop ruimte voor bijzondere groene ontmoetingsplekken. Ook sluiten ze qua sfeer en beleving aan bij het al heringerichte Koopmansplein. Bekijk de foto's onderaan dit artikel. 

De ontwerpen voor de winkelstraten zijn door OKRA Landschapsarchitecten - in afstemming met ondernemers, eigenaren en bewoners uitgewerkt. Er zijn onderscheidende plekken gecreëerd die uitnodigen tot verschillend gebruik en inspelen op de behoefte van verschillende doelgroepen.

Singelstructuur

Assen kende vroeger een singelstructuur rond het klooster op de Brink. Met de uitbreiding van het Drents Museum is de singel weer open langs de Ooster- en Zuidersingel. Ook in het ontwerp van de Gedempte Singel komt de singel weer terug, alleen niet als open water (te weinig ruimte), maar in de vorm van klimaatwadi’s. Een wadi is een verlaagde groenzone die tijdelijk water kan bergen bij een forse bui. De wadi heeft bovendien als voordeel dat bomen en planten kunnen worden toegevoegd voor een groene uitstraling. Er is al een kleine wadi ter hoogte van de Oude Molenstraat als onderdeel van het Koopmansplein.

Klimaatadaptatie

Bij de herinrichting van de straten houdt de gemeente rekening met klimaatverandering. Er komt extra ruimte op en onder de straat voor het opvangen van water bij piekbuien. Er komt extra groen voor verkoeling in de zomer om hittestress tegen te gaan. Ook wordt bij het planten van bomen en planten rekening gehouden met de soorten die in Drenthe voorkomen. Door verschillende soorten te planten worden vogels en insecten geholpen aan schuilplekken en voedsel. Zo krijgt de biodiversiteit een impuls en ontstaat bovendien een verbinding tussen de binnenstad en het Asserbos, landgoed Overcingel en de Drentsche Aa.


Bericht delen