Assen investeert in herstel van de stad na de coronacrisis

Assen investeert op verschillende manieren in het herstel van de stad na de coronacrisis, met ondersteuning van inwoners, lokale ondernemers en instellingen. Zo ontvangt Vaart in Assen (ViA) een subsidie van ruim 150.000 euro om de stad aantrekkelijker maken om te bezoeken. ViA heeft een reeks van activiteiten op stapel staan die ook zijn afgestemd met de recreatie-ondernemers.

Door het aantrekken van extra bezoekers krijgen ondernemers een steun in de rug om uit de crisis te komen. Ook komt er – naar aanleiding van een motie in de raad - een regeling, waarmee volwassen inwoners met een minimum inkomen een bijdrage krijgen om mee te kunnen doen aan sport en cultuur.

Stad aankleden en parkeeracties

“Corona heeft diepe sporen in de samenleving achtergelaten”, zegt wethouder Mirjam Pauwels. “Ondernemers hadden nauwelijks of geen inkomsten meer. Daarom zetten we ons beleid voort om hen te steunen. We grijpen de opening van de expositie van Frida Kahlo in het Drents Museum aan om het bezoek aan de binnenstad extra te stimuleren. Tegen die achtergrond hebben we de subsidie aan Vaart in Assen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld om de stad op verschillende plekken aan te kleden in de stijl van Frida Kahlo. Daarnaast wordt de subsidie gebruikt om verschillende parkeeracties te organiseren voor zowel de auto als de fiets. Hiermee worden Assenaren en inwoners uit de regio uitgenodigd om de binnenstad te bezoeken voor hun inkopen.”

Minimaregeling voor cultuur en sport

Wethouder Jan Broekema: “Met een voucher van 150 euro kunnen volwassenen met een minimum inkomen ten minste een half jaar deelnemen aan sport of cultuur. Bijvoorbeeld een cursus theater bij Podium Zuidhaege of een abonnement bij de sportschool. Om de regeling tot een succes te maken vragen we organisaties zoals Vaart Welzijn en de Voedselbank om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen. Juist deze organisaties staan dichtbij de doelgroep en kunnen hen hiervoor enthousiast te maken”.

Herstelagenda

Met de herstelagenda Assen na corona draagt de gemeente Assen al langere tijd bij aan het herstel van de lokale economie. Zo werd het mogelijk voor klanten van ondernemers met click & collect om het eerste half uur gratis parkeren en zo de winkeliers te ondersteunen. Ook werd er ruimte geboden voor grotere terrassen en werden er horecavouchers uitgegeven om horecazaken zo coronaproof mogelijk te kunnen exploiteren. In het tweede deel van de herstelagenda zijn acties opgenomen gericht op sport, cultuur, jeugd en sociaal maatschappelijk. Naast het instellen van de vouchers voor sport en cultuur gaat de gemeente onder andere ook subsidie verstrekken aan Sport Drenthe voor de week van de sport en een Olympiade voor basisschooljeugd.


Bericht delen