Assen toegankelijk voor iedereen

Assen wil graag een gastvrije en toegankelijke stad zijn. Ook voor mensen met een fysieke beperking. Bij toekomstige herinrichtingen van straten en pleinen, zoals nu het Koopmansplein, worden deze zo vlak mogelijk aangelegd. Mensen die een rolstoel, rollator of kinderwagen gebruiken kunnen daardoor op elke plek de straat oversteken.

Daarnaast worden vlakke straatstenen toegepast waarover bijvoorbeeld een rolstoel makkelijk kan rijden. Organisaties zoals Visio en Projectbureau Toegankelijkheid, maar ook de lokale klankbordgroep van mensen met een fysieke beperking, denken mee over de ontwerpen. 

Donderdagochtend 21 januari hebben drie personen uit deze groep de gidslijn getest, die voelbaar is in het eerste stukje nieuwe bestrating op het Koopmansplein. Deze gidslijn vormt de overgang tussen een strook langs de winkels waar straks de stoepborden en andere uitstallingen komen te staan en een vrije loopzone zonder obstakels die voor iedereen goed toegankelijk is.

Houd de geleidelijn vrij!
Naast de nieuwe gidslijnen kennen we ook nog geleidelijnen; de bekende geribbelde tegels. De geleidelijnen helpen mensen met een visuele beperking om de route te voelen en te volgen. Om bezoekers en ondernemers er opnieuw alert op te maken geen fietsen of andere objecten op de geleidestrook te zetten, hebben we vandaag ook een aantal blauwe tegels bij de geleidelijnen geplaatst met de tekst “Vrijhouden”. Het idee van het plaatsen van de tegels is ontstaan naar aanleiding van de Dag van de Witte Stok op 15 oktober vorig jaar. Ervaringsdeskundigen gaven dit destijds als tip mee. 


Bericht delen