Definitieve Binnenstadsvisie Assen

Om te komen tot een nieuwe Binnenstadsvisie hebben we met heel veel inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen gepraat. Daarna is een concept visie opgesteld. Met dat concept zijn we weer naar alle verschillende belanghebbenden gestapt om te vragen wat ze ervan vonden. Iedereen kon reageren op de concept visie. Deze reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp Binnenstadsvisie. De Binnenstadsvisie werd daarna vastgesteld door het college van B&W.

Tot slot moest de gemeenteraad een besluit nemen. De gemeenteraad is tijdens de vergadering op 20 mei akkoord gegaan met de Binnenstadsvisie. Dit betekent dat de ambities in de visie daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Benieuwd naar de volledige Binnenstadsvisie? Je leest ‘m via de button hieronder.Bericht delen