Inspraak leidt tot aanpassingen in visie voor binnenstad

​Kunst, cultuur en evenementen krijgen een prominentere rol in de nieuwe binnenstadsvisie van de gemeente Assen. Volgens het college winnen kunst, cultuur en evenementen aan belang nu beleving voor bezoekers aan de binnenstad steeds belangrijker wordt. Het college richt zich op een onderscheidend aanbod aan kunst, cultuur en evenementen met als doel de identiteit van Assen te versterken. 

In de afgelopen weken konden inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen meedenken over de visie, wijzigingen voorstellen en vragen stellen. Ook konden ze gebruik maken van het aanbod om zogeheten visiewandelingen door de binnenstad te maken om op locatie uitleg te krijgen over de visie of suggesties aan te dragen. Wethouder Pauwels: “Uit de reacties die zijn binnengekomen spreekt grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van de binnenstad. Dat is fijn om te constateren. Er ligt nu een visie met draagvlak en dat stemt het college tevreden. Ik hoop dat we snel aan de slag kunnen met de uitvoering, want we staan voor grote opgaven.”

Toekomstbestendig
De binnengekomen reacties hebben tot aanpassingen geleid in de definitieve versie van de binnenstadsvisie. Zo wil de gemeente met de eigenaren een plan maken om het Mercuriusplein en de Cité toekomstbestendig te maken. Daarnaast gaat de gemeente bij de verdere uitwerking van de binnenstadsvisie ook in gesprek met de Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Assen, ondernemers en eigenaren over het toekomstige profiel van de Oudestraat. In de visie benadrukt het college nogmaals dat in het nieuwe compacte publiekshart geen woningen op de begane grond komen. “In dit gebied willen we juist een aaneengesloten aanbod van winkels en horeca realiseren”, aldus wethouder Pauwels.​

Sfeer en beleving
In de visie ligt de nadruk op het realiseren van een onderscheidende binnenstad met een compact publiekshart. De winkelvloeroppervlakte neemt af met 40.000 vierkante meter. Daarnaast is er de komende tien tot vijftien jaar ruimte voor de bouw van 700 woningen. Sfeer en beleving zijn belangrijke thema’s. Daarnaast wil het college met de visie inzetten op de groei van kwaliteit. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met andere partners als ondernemers en vastgoedeigenaren omdat er soms complexe projecten moeten worden uitgevoerd. De binnenstadsvisie schetst een perspectief voor de langere termijn.

Korte termijn
Ondertussen onderzoekt het college hoe de binnenstad en de ondernemers het beste ondersteund kunnen worden om door de coronacrisis te komen. Binnen enkele weken presenteren B en W een herstelplan Economie en Werk, waarin concrete voorstellen worden opgenomen. Wethouder Pauwels: “We kijken samen met de ondernemers hoe wij hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen." Op 20 mei neemt de raad een besluit over vaststelling. Daarna komt er een uitvoeringsprogramma dat in de tweede helft van het jaar gereed moet zijn. Daarin komt te staan welke projecten worden uitgevoerd.

Bericht delen