Vier ontwerpbureaus voor Koopmansplein

Vier ontwerpbureaus gaan de komende maanden aan de slag met het maken van een schetsontwerp voor het nieuwe Koopmansplein. Het gaat om Laos Landschapsarchitectuur en Stedebouw uit Haren, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam, OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht en West 8 urban design & landscape architecture uit Rotterdam. Basis voor hun ontwerpen vormt het Programma van Eisen dat het college van B&W vandaag heeft vastgesteld. Uiterlijk dinsdag 6 mei moeten de bureaus hun ontwerp voor het plein hebben ingediend. Begin juni mogen alle Assenaren vanaf 6 jaar hun favoriete ontwerp kiezen.

Keuze bureaus

Bij de keuze van de bureaus is gebruikgemaakt van de ervaringen van onder andere Emmen, Ede, Hengelo, Leeuwarden, Groningen en Apeldoorn. De vier bureaus hebben allemaal ervaring met het ontwerpen van stadspleinen die qua oppervlakte, identiteit en opgave enigszins vergelijkbaar zijn met het Koopmansplein.

Laos Landschapsarchitectuur en Stedebouw

Dit noordelijke bureau is onder andere betrokken geweest bij het ontwerp van de singels rond het Drents Museum en het waterelement op de Brink. Ook is Laos onder meer bekend van het Erfgoedplein in Slochteren en het Waterplein in de wijk Beijum in Groningen.

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur

B+B stedebouw en landschapsarchitectuur is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van het stationsplein in Arnhem en het stadshart van Nieuwegein. Ook is het bureau internationaal actief in onder meer Oostenrijk en Duitsland.

OKRA Landschapsarchitecten

OKRA is een internationaal bureau voor landschapsarchitectuur. Het is onder andere bekend van het Jaarbeursplein Utrecht en Bellamypark in Vlissingen en is onder meer actief in België en Frankrijk.

West 8 urban design & landscape architecture

West 8 is een internationaal bureau voor landschapsarchitectuur en onder andere actief in Italië en de Verenigde Staten. Het is onder meer bekend van het Schouwburgplein in Rotterdam. Ook zijn ze winnaar van de publieksverkiezing voor het nieuwe Marktplein in Apeldoorn eind 2018.

Vervolg

Nadat de bureaus uiterlijk 6 mei hun ontwerp hebben ingediend, mogen alle Assenaren vanaf 6 jaar en de Asser ondernemers en vastgoedeigenaren begin juni stemmen op hun favoriete ontwerp. Eind juni wordt dan het winnende ontwerp bekendgemaakt. Daarna vindt de aanbesteding en de verdere uitwerking van het ontwerp plaats. Eind 2019/begin 2020 kan dan – mede afhankelijk van de vastgoedontwikkelingen rondom het plein -  begonnen worden met de aanleg van het nieuwe Koopmansplein.

Bericht delen