Visie Binnenstad mikt op groei van kwaliteit in binnenstad en bouw woningen


Een onderscheidende binnenstad met een compact publiekshart, waar in de komende tien tot vijftien jaar 700 nieuwe woningen worden gebouwd. Het is een greep uit de opgaven en ambities in de ontwerp binnenstadsvisie die vandaag door het college van B en W is vastgesteld. 

Volgens wethouder Mirjam Pauwels van economische zaken worden sfeer en beleving in de binnenstad steeds belangrijker gevonden door inwoners en bezoekers. “We hebben alles in huis om daar op in te spelen. Wat we vooral willen is dat we groeien in kwaliteit. Dat doel kunnen we niet alleen bereiken. Soms staan we voor complexe projecten die we gezamenlijk met ondernemers en vastgoedeigenaren willen uitvoeren en financieren. Ook doen we een beroep op beschikbare subsidies.”   

Culturele functies 
In de visie wordt beschreven hoe de binnenstad zich in de komende jaren kan ontwikkelen. Wonen boven winkels neemt een belangrijke plek in. Door meer woningen te bouwen wordt voorzien in een behoefte en krijgt de leefbaarheid in delen van de binnenstad waar veel leegstand is een impuls. Tegelijkertijd wordt de keuze gemaakt om commerciële en culturele functies te concentreren rond de Brink, het Koopmansplein en de kop van de Vaart en het tussenliggende gebied. Hier treffen bezoekers de lokale ondernemers, de filiaalbedrijven, dag- en avondhoreca en is het publiekshart het decor van evenementen. 

Het gebied sluit aan bij de historische ontwikkeling van de binnenstad. Dit is altijd het publiekshart van Assen geweest waar ook de belangrijke cultuurdragers van Assen zijn gevestigd, zoals het Drents Museum, de Brink, de Vaart en DNK. Wel is de conclusie dat de binnenstad een eiland lijkt in de stad. Dat komt door de zogeheten centrumring die zorgt voor een barrière tussen de binnenstad en de rest van de stad. Tegen die achtergrond wordt in de visie gepleit voor een minder prominente plek van de auto bijvoorbeeld in de Weierstraat die een veel groenere uitstraling moet krijgen.      

Buiten het publiekshart
De keuze voor een compact publiekshart betekent dat straten aan de randen van dit gebied er buiten vallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Oude Molenstraat en de Groningerstraat. In de schil rondom het publiekshart ontstaat ruimte voor sociaal maatschappelijke voorzieningen en wonen. Zo verandert de Rolderstraat van een aanloopstraat naar het centrum in een aantrekkelijke woonstraat. Daarvoor is het wel nodig dat leegkomende of leegstaande panden een kwaliteitsimpuls krijgen.  

Participatie
Vorig jaar gaf het college de aftrap voor de visie door een analyse van de huidige situatie en de denkrichtingen voor de toekomst te presenteren. Ze werden voorgelegd aan ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en de inwoners van Assen. Dat gebeurde via 35 online gesprekken, maar inwoners konden ook via een speciale website hun mening geven. Hierna is het ontwerp van de binnenstadsvisie opgesteld. De denkrichtingen zijn hierin verder uitgewerkt. De komende weken gaat de gemeente opnieuw  ‘op pad’ met de binnenstadsvisie. Zo komt er onder andere een speciale website waarop iedereen een mening kan geven over de visie (www.binnenstadsvisieassen.dtnp.nl). Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een één op één visiewandeling. Tijdens deze wandeling gaan we in gesprek over de visie. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Volgende week donderdag wordt de ontwerpvisie door de gemeenteraad besproken.

Corona
De binnenstadsvisie schetst een perspectief voor de lange termijn. Omdat we midden in de coronacrisis zitten, is er ook op korte termijn ook actie nodig. Ondernemers moeten eerst de crisis door zien te komen. Wethouder Pauwels: “Daarom werken we – naast het opstellen van de binnenstadsvisie – aan een herstelagenda lokale economie. We kijken in overleg met de ondernemers hoe wij hen kunnen ondersteunen, waar behoefte aan is.”

Ze benadrukt dat het belangrijk is óók door te werken aan een visie voor de lange termijn. “Als de crisis achter de rug is willen we klaar staan. We gaan de binnenstad weer opbouwen, vanuit de visie en met een goede ontwikkelstrategie. Door hier nu in te investeren kunnen we straks sterker uit de crisis komen.”


.


Bericht delen