Vizier op Koopmansplein en nieuwe inrichting winkelstraten

Elk jaar wordt de gemeenteraad van gemeente Assen geïnformeerd over de verschillende projecten en ontwikkelingen in de binnenstad via een voortgangsrapportage. Het jaar 2020 stond voor het grootste deel in het teken van Covid-19, met verschillende ingrijpende maatregelen die grote impact hebben op de binnenstad. Ondanks alle maatregelen heeft de Asser binnenstad de schouders eronder gezet.

Een mooi voorbeeld is de zomercampagne ‘Assen geeft ruimte’ van Vaart in Assen: inzet van pendelbussen, organisatie van buitenactviteiten, plaatsing van handenwasunits, inzet van gastheren en –dames en extra ruimte voor terrassen. Met resultaat; Assen is op de kaart gezet. Ondernemers repten over een gezellige drukte tijdens de zomervakantie, waarbij de coronamaatregelen goed in acht werden genomen.

Koopmansplein en Forum-Zuid
In de voortgangsrapportage is aandacht voor de werkzaamheden op het Koopmansplein. In de planning is het werk opgeknipt in verschillende fases, zodat de winkels goed bereikbaar blijven. De planning van de verbouw van het Forum-Zuid is bekend; samen met de eigenaar is besloten om de sloop en nieuwbouw (waarschijnlijk) in het tweede kwartaal van 2021 uit te voeren.

Herinrichting winkelstraten
Aansluitend aan de herinrichting van het Koopmansplein, worden een aantal winkelstraten in het kernwinkelgebied opnieuw ingericht: de Oudestraat, oostelijk deel Gedempte Singel, Kruisstraat, Marktstraat en de Weiersloop. Bij de aanpak wordt de kwaliteit en uitstraling van de inrichting op hetzelfde niveau gebracht als de heringerichte straten zoals  Koopmansplein en de Brink.

Nieuwe binnenstadsvisie
In oktober is de gemeente gestart met de eerste participatieronde over de binnenstadsvisie. Op basis van de uitkomsten wordt een concept binnenstadsvisie opgesteld. Daarna volgt een tweede ronde waarin we de concept visie afstemmen met ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en inwoners van Assen. In het voorjaar van 2021 wordt de nieuwe binnenstadsvisie aangeboden aan de gemeenteraad.

Overige ontwikkelingen
​Tot slot staan in de voortgangsrapportage nog wat overige ontwikkelingen. Zo is in mei de nieuwe Rolderrotonde (‘Harry Muskee Rotonde’) in gebruik genomen. Ook is afgelopen jaar  gestart met het voorkomen van overlast van voertuigen buiten de venstertijden. Kentekenplaatherkenning wordt voor het hele voetgangersgebied uitgerold. Daarnaast zet de gemeente in op minder CO2 uitstoot in de binnenstad, onder andere door per 1 januari 2025 een Zero-emissie zone in te voeren. Het cultuurhistorisch waardevolle smeedijzeren hekwerk van de Gouverneurstuin aan de zijde van de Torenlaan is gerestaureerd, de speelroute door de binnenstad wordt steeds meer zichtbaar en op het Pompplein is een nieuw bankje inclusief mini-podium gerealiseerd samen met de ondernemers.


Bericht delen