Voortgang Koopmansplein

Op dit moment werkt de gemeente het winnende schetsontwerp samen met OKRA Landschapsarchitecten en in overleg met verschillende adviseurs en stakeholders zowel inhoudelijk als technisch verder uit. Een aantal thema’s hierbij is buiten niet direct zichtbaar, maar moet juist in deze fase goed voorbereid worden:
 
Water
Het Koopmansplein ligt op het laagste punt van de binnenstad. Daarmee is het een geschikte pek om bij extreme buien tijdelijk water op te vangen, zodat het niet de winkels instroomt. De gemeente heeft daarom peilbuizen geplaatst. Elke twee weken wordt de grondwaterstand gecheckt, om te kijken hoeveel waterberging mogelijk is. Dit wordt ingepast in het definitieve ontwerp van het plein.
 
Energietransitie en nuts
De energietransitie – waaronder gasloos bouwen - maakt dat Enexis de vernieuwing van het Koopmansplein en het Forum wil benutten om een groot aantal kabels en leidingen te verleggen en trafo’s te verplaatsen. Verder heeft de aanleg van glasvezel veel impact in het gebied rond het Koopmansplein. Ook wil de gemeente straks op het nieuwe plein reuring en evenementen stimuleren, de openbare verlichting verbeteren en het gebruik van (diesel)generatoren minimaliseren. Daarvoor zijn goede boven-/ondergrondse voorzieningen (passend bij de wateropgave) en een eigen stroomnet nodig.
 
Uitwerking ontwerp
Bovengronds wordt nu gewerkt aan het uitwerken van de verschillende eilanden op het plein: terrassen worden ingetekend en de plannen voor de fontein, verlichting, groen en spelen worden verder uitgewerkt. Ook de aansluiting van het nieuwe plein op de omliggende straten krijgt verder vorm. De gemeente verwacht het ontwerp in december/januari uitgewerkt te hebben.
 
Planning 
De aanbesteding voor een aannemer is al gestart. Deze aanbesteding wordt in februari afgerond. Vanaf februari wordt het ontwerp samen met de aannemer technisch voorbereid en wordt de bestelling van materialen in gang gezet. De planning is om na de bouwvak van 2020 te starten met de herinrichting van het Koopmansplein. Zo kan vlak voor de bouwvak het TT Festival nog gewoon op het plein plaatsvinden. De gemeente is hierbij afhankelijk van de planning van de verbouwing van het Forum. Deze wordt nu samen met de eigenaar uitgewerkt. 

Bericht delen