Arendstate

Naast de aanpak van de binnenstad binnen de thema’s Vernieuwen, Versterken en Verkleuren vinden er meer investeringen plaats direct rond de binnenstad. Accolade Zorg is aan de slag met de herontwikkeling van de voormalige Hommeslocatie (meubelzaak) op de hoek van de Groningerstraat en de Groningerdwarsstraat. Er worden zorgappartementen gerealiseerd. Aansluitend op de bouw pakt de gemeente de openbare ruimte van de Groningerdwarsstraat en de Zaagmolen aan.

Planning

  • Woningbouw: 2016-2018
  • Openbare ruimte: 2018-2019

Bericht delen