Gedempte Singel

Rondom het Koopmansplein liggen diverse winkelstraten. Deze willen we gaan versterken. Voor de Gedempte Singel hebben de vastgoedeigenaren en ondernemers - in samenwerking met de gemeente - een blauwdruk Gedempte Singel gemaakt. Daarin staat wie wat gaat bijdragen:

  • De vastgoedeigenaren richten zich op hun eigen vastgoed door van alle panden in de straat een ‘opname’ te maken. Daarin staat wat er aangepakt moet worden en hoe de buitenkant (en waar nodig de binnenkant) van het pand verbeterd kan worden. Inmiddels worden de eerste panden aangepakt en liggen er plannen voor een groot aantal panden in de straat. Vaan aanpak gevels tot complete nieuwbouw.
  • De ondernemers richten zich op communicatie, marketing en evenementen. Ook kijken ze naar het gebruik van stoepborden, uitstallingen en vlaggen en samen met de vastgoedeigenaren naar hun reclame-uitingen op de gevel.
  • De gemeente gaat de bestrating herstellen, muurtjes verwijderen, bomen opsnoeien, objecten schilderen, fietsenstallingen verplaatsen, bankjes plaatsen, verlichting vervangen en nutskasten voorzien van historische prenten.

Bericht delen