Gouverneurstuin

Het Culturele Hart Assen en de gemeente Assen werken samen aan een nieuwe opzet voor de Gouverneurstuin als cultuurrijke en multifunctionele plek in de binnenstad van Assen. De Gouverneurstuin moet een prettige plek, een groen hart en een familielocatie in de stad worden. Een tuin boordevol activiteiten en beleving voor het hele gezin. Cultuur en horeca spelen daarbij een heel belangrijke rol.

Om dit te bereiken zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • De Gouverneurstuin is veilig, aantrekkelijk en kindvriendelijk ingericht
  • Er is een activiteitenkalender met grotere cultuurevenementen en kleinere spontaan georganiseerde activiteiten
  • De culturele activiteiten zijn goed bekend en worden goed bezocht
  • Er zijn goede, aantrekkelijke horecavoorzieningen

Planning

2018

Bericht delen