Oudestraat

Rondom het Koopmansplein liggen verschillende winkelstraten, waaronder de Oudestraat. Deze winkelstraten gaan we versterken. Daarbij kijken we naar de aankleding van de straat – zoals verlichting of groen – maar ook naar de panden zelf. Waar is leegstand en wat kunnen we daar samen aan doen? En we richten ons op acties om meer bezoekers te trekken.

Hoe gaan we dat doen?

In de Oudestraat hebben de vastgoedeigenaren en ondernemers - in samenwerking met de gemeente – een blauwdruk Oudestraat gemaakt. Daarin staat wie wat gaat bijdragen:

  1. De vastgoedeigenaren richten zich op hun eigen vastgoed door van alle panden in de straat een ‘opname’ te maken. Daarin staat wat er aangepakt moet worden en hoe de buitenkant (en waar nodig de binnenkant) van het pand verbeterd kan worden.
  2. De ondernemers richten zich op communicatie, marketing en evenementen. Ook kijken ze naar het gebruik van stoepborden, uitstallingen en vlaggen en samen met de vastgoedeigenaren naar hun reclame-uitingen op de gevel.
  3. De gemeente onderzoekt hoe de bestrating, verlichting, bankjes en waar mogelijk het groen in de straat verbeterd kan worden.Ook in andere winkelstraten zijn al initiatieven genomen. Daarbij vormt de blauwdruk van de Oudestraat de basis.

Wat hebben we al bereikt?

In 2018 zijn op verzoek van de ondernemers de fietsenstallingen aan de twee ingangen van de straat verwijderd. Hier zijn nieuwe bankjes geplaatst. Ook hebben we in november 2018 onder meer nieuwe verlichting aangebracht. De Oudestraat is de eerste straat in de binnenstad die van deze nieuwe, hangende LED-verlichting is voorzien.

Planning

Ook in 2019 sluiten we aan bij initiatieven van de ondernemers en vastgoedeigenaren.


Bericht delen