Rolderkruising

Ook net buiten het winkelgebied wordt veel geïnvesteerd in de binnenstad. Ter afronding van de FlorijnAs (Stadsboulevard) en om een goede aansluiting te maken op het nieuwe Veemarktplein en de Oranjebuurt gaat de gemeente aan de slag met de Rolderkruising. De tijdelijke rotonde wordt vervangen door een nieuwe inrichting van het kruispunt tussen de Roldertunnel en de Jan Fabriciusstraat. Over de invulling hiervan is de gemeente in gesprek met verschllende belanghebbenden rondom de kruising.

Planning

2018-2019

Bericht delen